• Consultanță generală în afaceri (consultanță investițională, consultanță financiar-fiscală și juridică prin experți-subcontractori certificați)
  • Consultanță privind implementarea Sistemelor de Management (ISO 9001, 14001, 18001, 22000, 27001)
  • Consultanță privind alegerea Organismului Internațional de Certificare
  • Consultanță privind auditarea externă anuală/semestrială a Sistemelor de Management individuale sau integrate
  • Realizare documentații (proiecte de finanțare) în vederea accesării surselor de finanțare rambursabile și nerambursabile (Guvernul României prin ministerele de resort, AIPPIMM, BAS-BERD, PNDR, POS CCE, POS DRU, POR)
  • MANAGEMENT DE PROIECT (în special în cazul implementării proiectelor de finanțare prin fonduri nerambursabile)
  • Strategii de imagine și de marketing
  • Organizarea de misiuni economice externe
  • Organizarea de târguri, expoziții, conferințe și simpozioane având caracter național și internațional
  • Organizare cursuri de perfecționare și team-building-uri pentru management și top management
  • Alte servicii conexe (înregistrare mărci și design industrial prin experți-subcontractori certificați, strategii de export, studii de marketing, strategii de promovare/lansare produse și/sau servicii etc.)